Očkování proti pneumokokovým  onemocněním

Pneumokok ( = Streptococcus pneumoniae)  je bakterie, která se běžně vyskytuje v našem okolí,  je častým nálezem    i  u zdravé populace , zároveň je však  nejvýznamnější  příčinou  zánětů dýchacích cest.  U některých lidí nosičství této bakterie nezpůsobuje žádné nebo pouze minimální obtíže,  současně je však  pneumokok  jednou z nejčastějších příčin  hnisavých rým, zánětů středního  ucha , u starších dětí zánětů nosních dutin a dokonce je nejčastější příčinou bakteriálních zánětů průdušek a bakteriálních zápalů  plic. Při včas zahájené léčbě na  pneumokoka dobře účinkují  běžná  antibiotika.

 U malého procenta  vnímavých lidí infekce pneumokokem   mohou probíhat velmi rychle jako těžké až život ohrožující  onemocnění,  pod obrazem hnisavého zánětu mozkových blan nebo „otravy krve“ (sepse). Těžký průběh onemocnění  způsobují pouze některé  typy pneumokoka a ohroženy jsou  hlavně nejmenší děti v prvních měsících  a letech života, staří lidé a  nemocní s jiným závažným onemocněním ( nádorové onemocnění, poruchy imunity,  po odstranění sleziny…..) .

Celkem je známo  přes 90 kmenů pneumokoka,  v prvních měsících života  lze očkovat pouze proti 10, resp. 13 typům , které způsobují asi 80-85% invazivních onemocnění.  Starší děti můžeme očkovat i vakcínou proti 23 typům pneumokoka, které způsobují  asi 90% invazivních onemocnění.  Tato vakcína však  není účinná u  dětí v prvních letech  života.

V některých případech je očkování proti pneumokokům za určitých podmínek hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,  ve všech ostatních případech si očkování musí uhradit pacient sám v plné výši, včetně poplatku za aplikaci.

 

Očkovací látky používané proti pneumokokovým infekcím:

SYNFLORIX -  konjugovaná očkovací látka, kterou lze použít již v prvních měsících života, poskytuje ochranu proti 10 typům pneumokoka, které způsobují více než 80% invazivních ( život ohrožujících ) onemocnění. Pokud  dítě  splňuje podmínky  pod  bodem A (viz níže),  je očkovací látka plně hrazena z veřejného zdravotního pojištěníDOPORUČUJI

 PREVENAR 13 -  konjugovaná očkovací látka, kterou lze použít již v prvních měsících života, poskytuje ochranu proti 13 typům pneumokoka. Vakcína byla vyvinuta pro použití i mimo Evropu (USA, arabské země) -  ze 3 typů pneumokoka, které vakcína obsahuje navíc, se sporadicky vyskytuje v ČR pouze jeden sérotyp. Účinnost jednoho ze třech z navíc obsažených sérotypů  však nebyla potvrzena. Očkovací látka  není plně  hrazena  z veřejného zdravotního  pojištění. I při splnění podmínek pod bodem A (viz níže),   je doplatek pacienta 500,- Kč za 1 dávku, celkem tedy  1500,- Kč.

PNEUMO  23 -  polysacharidová očkovací látka, která není určena k běžné preventivní ochraně proti pneumokokovým infekcím. Vakcína je účinná min. až po dovršení 2 let věku a účinek je v porovnání s předchozími uváděnými očkovacími látkami krátkodobý (3-5let). Vakcína je určena pro pacienty trpící některými chronickými onemocněními, poruchami imunity či určitými zdravotními obtížemi.  V přesně stanovených indikacích je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jinak si očkování hradí pacient (včetně aplikace).

 

Úhrada očkovacích látek:

A)     Úhrada  z veřejného zdravotního pojištění je poskytována dětem od 1.1.2010, které jsou narozeny  po 1.8. 2009, pokud bylo dítě očkováno v plném rozsahu všemi 3 dávkami ve schématu 2+1.  Podmínkou úhrady zdravotní pojišťovnou je aplikace 1. dávky nejpozději do konce 5. měsíce života  a aplikace 2. dávky do konce 7. měsíce života, 3. dávka se aplikuje v 1  roce života, minimálně 6 měsíců po 2. dávce.  Pokud nebylo očkování zahájeno včas ( např. pro nerozhodnost a otálení rodičů), nebo nebylo aplikováno v plném rozsahu, očkování zdravotní pojišťovny nehradí !!!

B)      Úhrada  je poskytována  u dětí se zdravotním postižením pouze v těchto případech:

  1. Primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu.
  2. Závažné sekundární imunodeficity, zejména hemato-onkologická a onkologická onemocnění po chemoterapii, transplantace orgánů, HIV.
  3. Asplenie funkční i anatomické u dětí před dovršením druhého roku věku.
  4. Transplantace kmenových hemopoetických buněk.
  5. Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie.
  6. Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou.
  7. Pacienti po prodělaných bakteriálních meningitidách a septikémiích.
  8. Děti s porodní hmotností pod 1500 g.

C)    Ve všech ostatních případech si pacient očkování proti pneumokokových infekcím hradí  sám v plném rozsahu, včetně poplatku za aplikaci.


Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy