OČKOVACÍ  KALENDÁŘ  PLATNÝ  OD 1.1.2018

  Pravidelné očkování dětí v ČR dle vyhl. 355/2017 Sb.

  o očkování proti přenosným nemocem

 Věk dítěte

Očkování

  (4. den - 6. týden)

 TBC   -   celoplošné     očkování     novorozenců        od 1.11.   2010    zrušeno,  očkovány  budou  pouze   vybrané rizikové skupiny  dětí

od 9. týdne u dětí neočkovaných proti TBC, od 13. týdne u dětí očkovaných proti TBC, vždy po zhojení  očkování  proti TBC  (1. dávka)

záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané  Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna (hexavakcína)

2. dávka  - za  2 měsíce  po 1.dávce        (u dětí nedonošených s odstupem min.   1 měsíce po první dávce)

záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna  (hexavakcína)

3.dávka -  mezi 11. až 13. měsícem věku, min. 6 měsíců od 2.dávky ( u dětí nedonošených 3. dávka s odstupem min. 1 měsíce po 2.dávce)

 záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané  Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna (hexavakcína)

4.dávka  pouze u dětí nedonošených s odstupem min. 6 měsíců po 3. dávce

záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna (hexavakcína)

Od 1. dne 13. měsíce po narození, nejpozději však do dovršení 18.měsíce věku dítěte
(1. dávka)

 spalničky, příušnice, zarděnky

od dovršení 5.roku do dovršení 6.roku (2. dávka)

 spalničky, příušnice, zarděnky

od dovršení 5.roku do dovršení 6.roku  (přeočkování)

 záškrt, tetanus, černý kašel

10.- 11. rok
(přeočkování)

 přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, černý kašel

OD 1.1.2010 JE OČKOVÁNÍ PROTI  INVAZIVNÍM PNEUMOKOKOVÝM  INFEKCÍM  U DĚTÍ NAROZENÝCH PO 1.8.2009  HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ !!! 

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ, DŮRAZNĚ  HO  VŠAK DOPORUČUJI.  VE STANDARDNÍ VERZI JE OČKOVÁNÍ  PLNĚ HRAZENO Z VEŘEJNĚHO  ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ!

OD 1.1. 2018 JE OČKOVÁNÍ  PROTI  LIDSKÉMU  PAPILOMAVIRU (HPV), tzv.“očkování proti rakovině děložního čípku“ , HRAZENO NEJEN PRO DÍVKY, ALE I PRO CHLAPCE. PODMÍNKA ÚHRADY OČKOVÁNÍ Z VEŘEJNĚHO  ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ JE ZAPOČETÍ  OČKOVÁNÍ  PO DOVRŠENÍ  13 LET, NEJPOZDĚJI  ALE PŘED DOVRŠENÍM 14 LET.  V OSTATNÍCH VĚKOVÝCH SKUPINÁCH  NENÍ  ÚHRADA ZDRAVOTNÍMI  POJIŠŤOVNAMI  POSKYTOVÁNA. 

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ, DŮRAZNĚ  HO  VŠAK DOPORUČUJI.  VE STANDARDNÍ VERZI JE OČKOVÁNÍ  PLNĚ HRAZENO Z VEŘEJNĚHO  ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ!


Očkování rizikových pacientů:

Hrazené je očkování proti:

- invazivním meningokokovým infekcím

- pneumokokovým infekcím

- invezivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b

- chřipce

u pacientů:

- s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny ( hyposlenismus nebo asplenie)

- po autologní nebo alogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk

- se závažným primárním nebo sekundárními imunodefekty

- po prodělané meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

 


Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy