OČKOVACÍ  KALENDÁŘ  PLATNÝ  OD 1.11.2010

  Pravidelné očkování dětí v ČR dle vyhl. 299/2010 Sb.

   o očkování proti  přenosným nemocem                         

 Věk dítěte

Očkování

4. den - 6. týden

 TBC   -   celoplošné     očkování     novorozenců        od 1.11. 2010    zrušenoočkovány  budou  pouze   vybrané rizikové skupiny dětí

od 9. týdne u dětí neočkovaných proti TBC, od 13. týdne u dětí očkovaných proti TBC, vždy po zhojení  očkování  proti TBC  (1. dávka)

záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna (hexavakcína)

2. dávka  - za měsíc  po 1.dávce

záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna  (hexavakcína)

3.dávka - za měsíc po 2. dávce

záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna (hexavakcína)

4.dávka nejdříve za 6 měsíců

po 3. dávce, nejpozději do 18 měsíců věku

záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna (hexavakcína)

po 15. měsíci
(1. dávka)

spalničky, příušnice, zarděnky

21. měsíc – 25. měsíc
(přeočkování, 6-10 měsíců po 1. dávce)

spalničky, příušnice, zarděnky

5.- 6.rok
(přeočkování)

záškrt, tetanus, černý kašel

10.- 11. rok
(přeočkování)

přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, černý kašel

12.- 13. rok

virová žloutenka typu B - pouze děti, které nebyly očkovány v prvních měsících života – děti narozené před 1.10.2000

14. – 15. rok

tetanus ( pouze děti neočkované v 10.-11. roce věku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v očkovacím kalendáři platné od 1.11.2010:

- zrušeno celoplošné povinné očkování proti tuberkulóze u novorozenců, proti tuberkulóze budou očkovány pouze vybrané rizikové skupiny na základě dotazníku vyplněného v porodnici

Změny v očkovacím kalendáři platné od 12.3.2009:

- zrušeno povinné přeočkování proti tuberkulóze ve 2 a v 11 letech

- k přeočkování proti dětské obrně  v  10.-11. roce  věku přidáno přeočkování proti černému kašli, záškrtu a tetanu

Tetanus – další přeočkování se provádí každých 10 – 15 let od poslední dávky

Očkování proti pneumokokovým nákazám  děti do 5 let věku se zdravotními indikacemi stanovenými vyhláškou. Toto očkování je zařazeno mezi pravidelné očkování hrazené státem a je tedy ve stanovených indikacích  povinné.

Indikace očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou u dětí:

  1. Primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu.
  2. Závažné sekundární imunodeficity, zejména hemato-onkologická a onkologická onemocnění po chemoterapii, transplantace orgánů, HIV.
  3. Asplenie funkční i anatomické u dětí před dovršením druhého roku věku.
  4. Transplantace kmenových hemopoetických buněk.
  5. Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie.
  6. Recidivující otitidy v rozsahu 4 ataky a více za rok.
  7. Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou.
  8. Pacienti po prodělaných bakteriálních meningitidách a septikémiích.
  9. Děti s porodní hmotností pod 1500 g.

UVEDENÁ  OČKOVÁNÍ  JSOU POVINNÁ  A BEZPLATNÁ

OD 1.1.2010 JE OČKOVÁNÍ PROTI  PNEUMOKOKOVÝM  INFEKCÍM  U DĚTÍ NAROZENÝCH PO 1.8.2009  HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ !!!

OČKOVÁNÉ  DÍTĚ VŠAK MUSÍ SPLŇOVAT URČITÉ  PODMÍNKY - viz rubrika " Očkování proti pneumokokovým infekcím".


Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Kojetická 1021
277 11 Neratovice
315 682 641

Oblíbené odkazy