MUDr. Pavel   MATRAS  

praktický lékař pro děti a dorost    

 • ordinace praktického lékaře poskytující léčebnou i preventivní zdravotnickou péči dětem  od narození až do dovršení 19 let věku
 • využívání nových diagnostických a léčebných postupů, účelné používání léčiv

Poskytované služby:

 • stanovení CRP v ordinaci   ( u  smluvních  zdravotních  pojišťoven je vyšetření  plně  hrazeno  z veřejného zdravotního pojištění)
 • vyšetření výtěru z krku na přítomnost Streptokoka sk. A v ordinaci,   (tato služba je nově od 1.3.2016 hrazena z veřejného zdravotního pojištění smluvními pojišťovnami)
 • nastřelování náušnic
 • pulzní oxymetrie
 • po dohodě možnost první návštěvy u novorozence v domácnosti
 • v odůvodněných připadech možnost zapůjčení váhy pro novorozence
 • zapůjčování odborné literatury rodičům
 • možnost zapůjčení instruktážního kurzu o kojení na DVD, CD-ROMU nebo VHS

 

MUDr. Pavel MATRAS, praktický lékař pro děti a dorost

 • nar.1970, ženatý, 2 děti
 • r. 1994 promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • r. 1997 atestace z pediatrie I. stupně
 • r. 2000 atestace z pediatrie II. stupně 
 • 1994 – 1995  sekundární lékař dětského odd.  Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi
 • 1995-2002 sekundární lékař Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • od r. 2002 praktický lékař pro děti a dorost
 • zahraniční stáže: 5-8/1993 Španělsko, Universidad de La Laguna, 8/1995 Nizozemí, Amsterdam, Academic Medical Centre
 • uznaná specializovaná způsobilost lékaře v oborech dětské lékařství  i  praktické lékařství pro děti a dorost
 • držitel Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory
 • jazykové znalosti: angličtina, španělština

Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy