VEŠKERÉ  TELEFONICKÉ KONZULTACE,

SDĚLOVÁNÍ  VÝSLEDKŮ   A  VYSTAVOVÁNÍ ŽÁDANEK  NA COVID-19 

PROBÍHÁ POUZE  V ORDINAČNÍCH HODINÁCH PRO NEMOCNÉ

Ordinační hodiny pro objednané jsou vyhrazeny pro poradny a očkování,

v této době  bohužel nemůžeme vyřizovat neúnosnému množství telefonátů.

=========================================================

Z  DŮVODŮ  NADMĚRNÉHO   PRACOVNÍHO  VYTÍŽENÍ  BYL  PŘÍJEM  NOVÝCH  PACIENTŮ  DOČASNĚ  ZASTAVEN   (§38, odst.a), zákona 372/2011Sb.)

Příjem  předem domluvených novorozenců  platí.

----------------------------------------------------------------------------------

REŽIM ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE v KOSTELCI n.L.

(Aktualizace 1.12.2021)

Vzhledem  k  výskytu onemocnění COVID 19 je  nutné ve zdravotnickém zařízení dodržovat určitá omezení  a provádět zvýšená hygienická opatření.

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:       

 1. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos. Děti starší 12 let a dospělí respirátorem třídy min. FFP2, děti starší 2 let minimálně rouškou. Povinnost mít zakrytá ústa a nos je od 2 let věku. Respirátor nebo roušku bez vyzvání neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu až poté, co budete vyzváni. Nemít zakrytá ústa a nos respirátorem je možné pouze v situacích zvláštního zřetele nebo pokud by nebylo možno poskytnout zdravotní službu.
 2. Ošetření akutně nemocných probíhá výhradně v ordinačních hodinách pro nemocné bez předchozího objednání. Ošetření nenechávejte na poslední chvíli - poslední pacient bude ošetřen nejpozději 15 minut před koncem ordinačních hodin pro nemocné !!!
 3. Domluvené preventivní prohlídky a očkování platí. Dveře od čekárny budou zamknuté a budete vpustěni do ordinace až po odchodu předchozího pacienta. Snažíme se zamezit hromadění pacientů v čekárně. Prosíme o dodržování času domluveného termínu.
 4. Pokud to povaha onemocnění umožňuje, budeme se snažit řešit vaši problematiku na dálku. Zdravotní obtíže konzultujte, prosím, pouze v ordinačních hodinách pro nemocné (bez objednání).  V ordinačních hodinách pro objednané je lékař plně vytížen.
 5. Povinnost mít zakrytý nos a ústa, nutnost se objednat platí i pro vystavování potvrzení různého druhu.
 6. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 7. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 8. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 9. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 10. Při použití WC dodržujte veškeré hygienické zásady.
 11. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je s sebou.
 12. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, dezinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 13. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
 14. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

=========================================================

OD 1.1.2022  JE  ZA URČITÝCH PODMÍNEK 

PLNĚ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

PROTI  INVAZIVNÍM MENIGOKOKOVÝM ONEMOCNĚNÍM .

Podmínkou pro plnou úhradu očkování proti meningokoku sk. B (BEXSERO)

je zahájení očkování před 6 měsíci věku dítěte nebo věk 14-15 let

Podmínkou pro plnou úhradu očkování proti sérotypům sk. A,C,Y,W135 (NIMENRIX)

je aplikace oškovací látky mezi 12 a 24 měsícem věku dítěte nebo 14-15 let

===========================================================

POSUDEK  O  ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  DÍTĚTE 

K  ÚČASTI  NA KOLEKTIVNÍCH  AKCÍCH

(škola v přírodě, letní tábor, plavání....) JE  MOŽNÉ 

OD 1.11.2017 VYDÁVAT  S  PLATNOSTÍ  AŽ NA 24  MĚSÍČŮ

( DŘÍVE  POUZE  12 MĚSÍCŮ )

U posudků vydaných před 1.11.2017 zůstáva platnost pouze 12 měsíců.

=====================================================================

OD 1.1.2020 VSTUPUJE V PLATNOST 

NOVÝ CENÍK ZDRAVOTNÍCH  VÝKONŮ 

NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO  ZDRAVOTNÍHO  POJIŠTĚNÍ

(  ÚHRADA  PACIENTEM ).

www.pmatras.cz ----> soubory ke stažení 

=====================================================================

PROVOZ  DĚTSKÉ  LÉKAŘSKÉ  SLUŽBY  PRVNÍ  POMOCI

VE FAKULTNÍ  NEMOCNICI NA BULOVCE V PRAZE

JE OD 1.12.2010 PŘESTĚHOVÁN  DO NOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ  2

Vstup do ordinace je nově z ulice Bulovka, kde je možno i parkovat.

Přesná adresa je ul. Bulovka 1, Praha 8.

Pracovní doba:

pracovní dny 16,00 - 7,00 hod.

sobota, něděle a svátky 24 hod. denně

( V budově 15 zůstává nadále pouze Dětské oddělení a dětské ambulance,

kam přicházejí pacienti pouze s doporučením od lékaře).

===================================================================

ORDINAČNÍ HODINY NA ORTOPEDICKÉ  AMBULANCI

www.orthomed.cz

(POLIKLINIKA  KOJETICKÁ  1021,  NERATOVICE)

PONDĚLÍ (MUDr. Dupal)13,30 - 17,00 hod.  (DOSPĚLÍ - objednaní)

ÚTERÝ (MUDr. Dupal): 12,30 - 14,00 hod.  (DOSPĚLÍ + PŘEVAZY - objednaní)

                                          14,00 - 15,00 hod.  (NOVOROZENCI a KOJENCI - bez ojednání)

                                          15,00 -16,00 hod. ( DĚTI DO 15 LET - bez ojednání)

                                          16,00 - 17,00 hod. ( DOSPĚLÍ - objednaní ) 

ČTVRTEK (MUDr. Hach): 14,30 - 18,00 hod. (objednaní)

Aktuální informace o event. změně ordinačních hodin najdete na uvedené www stránce !


Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy