DOVOLENÁ

7.7. - 16.7. 2021  

2.8. - 13.8.2021

ZÁSTUP MUDr. Dagmar DRAHORÁDOVÁ

Marie Podvalové 410, 277 15 Tišice

Tel.:315 68 86 86

www.mudrdrahoradova.cz

v těchto ordinačních hodinách:

Pondělí: 8,00 - 11,00 hod.

Úterý: 8,00 - 11,00 hod.

Středa 10,30 - 12,00 hod.

Čtvrtek 10,30 - 12,00 hod.

Pátek 8,00 - 11,00 hod.

Vzhledem k nedostupnosti zdravotní dokumentace nemůže  MUDr. Drahorádová vystavovat potvrzení   o zdravotní způsobilosti, potvrzení o prodělaném COVID-19 a provádět výpisy ze zdravotní dokumentace.

----------------------------------------------------------------------------------

OD  19.7.221 DO 30.7.2021

BUDEME ZASTUPOVAT ORDINACI  MUDr. DRAHORÁDOVÉ

V TĚCHTO  ORDINAČNĆH  HODINÁCH:

Pondělí: 8,00 - 11,00 hod.

Úterý: 10,00 - 12,00 hod.

Středa  8,00 - 10,30 hod.

Čtvrtek 8,00 - 10, 30 hod.

Pátek 9,00 - 12,00 hod.

Na vyšetření je nutné  se předem telefonicky objednat. 

Vzhledem k nedostupnosti zdravotní dokumentace nemůžeme pacientům MUDr. Drahorádové vystavovat potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o prodělaném COVID-19 a provádět výpisy ze zdravotní dokumentace.

----------------------------------------------------------------------------------

Z  DŮVODŮ  NADMĚRNÉHO   PRACOVNÍHO  VYTÍŽENÍ  BYL  PŘÍJEM  NOVÝCH  PACIENTŮ  DOČASNĚ  ZASTAVEN   (§38, odst.a), zákona 372/2011Sb.)

Příjem  předem domluvených novorozenců  platí.

----------------------------------------------------------------------------------

REŽIM ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE v KOSTELCI n.L.

(Aktualizace 1.6.2021)

Vzhledem  k  výskytu onemocnění COVID 19 je  nutné ve zdravotnickém zařízení dodržovat určitá omezení  a provádět zvýšená hygienická opatření.

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:       

 1. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy min. FFP2. Povinnost nosit  respirátor je od 2 let věku. Roušku bez vyzvání neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu až poté, co budete vyzváni. Nemít zakrytá ústa a nos respirátorem je možné pouze v situacích zvláštního zřetele nebo pokud by nebylo možno poskytnout zdravotní službu.
 2. Domluvené preventivní prohlídky a očkování platí. Dveře od čekárny budou zamknuté a budete vpustěni do ordinace až po odchodu předchozího pacienta. Snažíme se zamezit hromadění pacientů v čekárně. Prosíme o dodržování času domluveného termínu.
 3. Pokud to povaha onemocnění umožňuje, budeme se snažit řešit vaši problematiku na dálku. Zdravotní obtíže konzultujte, prosím, pouze v ordinačních hodinách pro nemocné (bez objednání).  V ordinačních hodinách pro objednané je lékař plně vytížen.
 4. Ke všem akutním návštěvám  a kontrolám v ambulanci je nutné se předem objednat (tel.č. 313 034 433). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.  Vždy nás informujte o kontaktu s osobou, která onemocněla COVID 19 nebo je pro toto onemocnění v karanténě. Vždy zdůrazněte tyto příznaky a obtíže: Zvýšení tělesné teploty, kašel, event. dušnost, porucha čichu a chuti, bolest svalů a kloubů, zažívací obtíže, bolest hlavy, bolest v krku. Vždy uveďte míru, rozsah a délku trvání obtíží.
 5. Povinnost mít zakrytý nos a ústa, nutnost se objednat platí i pro vystavování potvrzení různého druhu
 6. K vyšetření se dostavte včas.  Pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu. Při vyšetření bude řešena pouze problematika, která byla předem konzultována telefonicky. Podle povahy obtíží je na ošetření vyhrazen předpokládaný čas. Rozhodně není možno řešit jiné věci –  vystavování potvrzení, řešení obtíží sourozenců apod.  
 7. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny. Vstupní dveře do čekárny jsou uzamknuty, do čekárny a ordinace budete vpuštěni až po odchodu předchozího pacienta. U dveří vás vyzvedneme v domluvený čas, event. nás při zpoždění informujte telefonicky o vašem příchodu.
 8. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 9. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 10. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 11. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 12. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 13. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 14. Při použití WC dodržujte veškeré hygienické zásady.
 15. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 16. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je s sebou.
 17. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, dezinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 18. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
 19. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

=========================================================

OD 1.5. 2020  JE  ZA URČITÝCH PODMÍNEK 

PLNĚ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

PROTI  INVAZIVNÍM MENIGOKOKOVÝM ONEMOCNĚNÍM .

Podmínkou pro plnou úhradu očkování proti meningokoku sk. B (BEXSERO)

je zahájení očkování před 6 měsíci věku dítěte.

Podmínkou pro plnou úhradu očkování proti sérotypům sk. A,C,Y,W135 (NIMENRIX)

je aplikace oškovací látky mezi 12 a 24 měsícem věku dítěte.

===========================================================

POSUDEK  O  ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  DÍTĚTE 

K  ÚČASTI  NA KOLEKTIVNÍCH  AKCÍCH

(škola v přírodě, letní tábor, plavání....) JE  MOŽNÉ 

OD 1.11.2017 VYDÁVAT  S  PLATNOSTÍ  AŽ NA 24  MĚSÍČŮ

( DŘÍVE  POUZE  12 MĚSÍCŮ )

U posudků vydaných před 1.11.2017 zůstáva platnost pouze 12 měsíců.

=====================================================================

OD 1.1.2020 VSTUPUJE V PLATNOST 

NOVÝ CENÍK ZDRAVOTNÍCH  VÝKONŮ 

NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO  ZDRAVOTNÍHO  POJIŠTĚNÍ

(  ÚHRADA  PACIENTEM ).

www.pmatras.cz ----> soubory ke stažení 

=====================================================================

OČKOVÁNÍ   PROTI   LIDSKÉMU   PAPILOMAVIRU  (HPV)  

(RAKOVINĚ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU)

Od  1.1. 2018 je očkování proti lidskému  papilomaviru ( "rakovině děložního čípku")  hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro dívky i chlapce.  Podmínkou úhrady ze zdravotního pojištění je provedení očkování po dovršení 13. roku a před dovršením 14. roku věku pacienta.  Očkování je plně hrazeno pouze v ekonomicky nejméně náročné variantě.

V ostaních věkových kategoriích  očkování  není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

 

======================================================================

PROVOZ  DĚTSKÉ  LÉKAŘSKÉ  SLUŽBY  PRVNÍ  POMOCI

VE FAKULTNÍ  NEMOCNICI NA BULOVCE V PRAZE

JE OD 1.12.2010 PŘESTĚHOVÁN  DO NOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ  2

Vstup do ordinace je nově z ulice Bulovka, kde je možno i parkovat.

Přesná adresa je ul. Bulovka 1, Praha 8.

Pracovní doba:

pracovní dny 16,00 - 7,00 hod.

sobota, něděle a svátky 24 hod. denně

( V budově 15 zůstává nadále pouze Dětské oddělení a dětské ambulance,

kam přicházejí pacienti pouze s doporučením od lékaře).

===================================================================

ORDINAČNÍ HODINY NA ORTOPEDICKÉ  AMBULANCI

www.orthomed.cz

(POLIKLINIKA  KOJETICKÁ  1021,  NERATOVICE)

PONDĚLÍ (MUDr. Dupal)13,30 - 17,00 hod.  (DOSPĚLÍ - objednaní)

ÚTERÝ (MUDr. Dupal): 12,30 - 14,00 hod.  (DOSPĚLÍ + PŘEVAZY - objednaní)

                                          14,00 - 15,00 hod.  (NOVOROZENCI a KOJENCI - bez ojednání)

                                          15,00 -16,00 hod. ( DĚTI DO 15 LET - bez ojednání)

                                          16,00 - 17,00 hod. ( DOSPĚLÍ - objednaní ) 

ČTVRTEK (MUDr. Hach): 14,30 - 18,00 hod. (objednaní)

Aktuální informace o event. změně ordinačních hodin najdete na uvedené www stránce !


Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy