OD 1.11.2010 DOŠLO KE ZMĚNĚ OČKOVACÍHO KALENDÁŘE (VYHLÁŠKA č.299/2010 Sb.)

U dětí narozených po  1.11.2010 bylo zrušeno celoplošné povinné očkování proti tuberkulóze v novorozeneckém věku. Nadále budou očkovány pouze rizikové skupiny dětí na základě dotazníku vyplněného v porodnici matkou a dětským lékařem.

Hlavním důvodem zrušení celoplošného očkování proti TBC nebyl nízký výskyt TBC, ale zcela jiný důvod. !!!  Pokud je dítě očkováno proti TBC v porodnici, nesmí se minimálně dalších 12 týdnů očkovat proti jiným nemocem. Dojde-li ke komplikacím po očkování proti TBC (nezhojená jizva po aplikaci, hnisání lymfatických uzlin v podpaží či jiným závažnějším komplikacím), musí se další očkování posunout o další týdny až měsíce !!!  V současné době je (i přes očkování) výrazný vzestup výskytu černého kašle, především mezi staršími školáky. Pokud přijde neočkovaný novorozenec či kojenec do kontaktu s černým (dávivým) kašlem a onemocní, často má onemocnění velmi těžký průběh a může ho i přes intenzivní lékařskou péči ohrozit na životě.  Hlavním důvodem zrušení očkování proti TBC tedy není relativně nízký výskyt TBC, ale možnost očkování dětí v nižším věku proti nemocem, které dítě více a častěji ohrožují. Současně je možné dítě očkovat dříve i proti pneumokokovým infekcím, které malé děti také více ohrožují než TBC (v současné době již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). Standardně doporučovat očkování proti TBC v porodnici u nerizikových skupin novorozenců je dokonce  v současné považováno za lékařské pochybení ( postup " non lege artis").

 

Další důvody pro zrušení očkování proti TBC v novorozeneckém věku:

- jedná se o relativně agresivní živou očkovací látku, která může způsobovat komplikace - hnisání jizvy po očkování, hnisání lymfatických uzlin v podpaží, vyjímečně i jiné závažné komplikace.

- pokud je náhodou očkováno dítě se závažnou vrozenou poruchou imunity ( primární imunodefekt), může očkování způsobit závažné komplikace - zánět kostí ( osteomyelitis), TBC zánět mozkových blan ( bazilární TBC meningitis), sepsi, či až úmrtí dítěte.

- očkování proti TBC nechrání zcela proti infekci (na rozdíl od jiných očkování), ale pouze zvyšuje odolnost organismus proti TBC infekci. Očkování proti TBC by mělo zabránit komplikovanému průběhu tuberkulózní nákazy a nákaze při běžném kontaktu s infekcí, rozhodně však neuchrání před masivní infekcí.

Za významný (nebezpečný) kontakt se pokládádá pravidelný nebo dlouhodobý  přímý styk se zdrojem nákazy  nebo pobyt v prostředí se zvýšeným výskytem TBC alespoň po dobu 3 měsíců. To prakticky znamená, že pokud není dítě v přímém kontaktu se zdrojem infekce ( rodiče, příbuzní, blízcí ) může se dítě nakazit až při dlouhodobém  kontaktu s cizími lidmi ( začne samo chodit a mezi cizí lidi).

Pokud budete přesto trvat na očkování proti TBC, musíte si ho plně hradit ( kromě rizikových skupin), pokud bude dítě očkováno po 6. týdnu života, musíte uhradit i tuberkulinový test ( zkouška na event. možný předchozí kontakt s TBC), bez kterého nemůže být očkování provedeno.

Závěr:  Domáhat se očkování  proti TBC v porodnici u nerizikového dítěte důrazně nedoporučuji !

 


Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy