OČKOVÁNÍ  PROTI  LIDSKÉMU  PAPILOMAVIRU (HPV)

(„očkování proti rakovině děložního čípku“)

Lidský papilomavirus (HPV)   způsobuje infekční virové onemocnění,  které se předává kontaktem se sliznicí nakaženého jedince, ve většině případů při pohlavním styku, jsou však popsány i nákazy při kontaktu sliznic jiných orgánů (hlavně v oblasti úst, krku a nosu). Sérotypů lidských papilomavirů je mnoho, některé mají vysoké riziko  zhoubného bujení, které ohrožují pacienta na životě, některé způsobují pouze nepříjemné onemocnění  sliznic a kůže ( např. tzv. genitální bradavice = condylomata accuminata). 

Očkování žen proti papilomavirům, které mohou způsobit zhoubné bujení, je rozhodně vhodné. Zvažuje se i očkování mužů (muži HPV mohou přenášet a nemusí jim to způsobovat žádné obtíže, event. se obtíže objeví až po dlouhé době). Nejvhodnější dobou pro zahájení očkování proti HPV je u dívek věk 11-15 let. Očkovat lze i v pozdějším věku, byla však prokázána menší účinnost vakcinace.  Nejvhodnější  je proočkovat dívky před zahájením sexuálního života – očkování chrání dívky, které dosud nebyly HPV nakaženy.   U dívek již nakažených HPV nemá očkování proti HPV žádný smysl, rozhodně nemá léčebný charakter.

Od 1.4.2012 je očkování u dívek proti lidskému papilomaviru („proti rakovině děložního čípku“) v  určité věkové kategorii hrazeno z veřejného zdravotní pojištění. Úhrada zdravotními pojišťovnami je poskytována  pokud bylo očkování zahájeno po dovršení 13 let věku a bylo započato před dovršením 14 let věku.  Očkování je hrazeno u ekonomicky nejméně náročné  varianty, která chrání pouze proti vzniku nádorového bujení (Cervarix, DOPORUČUJI – viz níže),  pokud budete požadovat ochranu i před pohlavně přenosnými chorobami způsobenými papilomaviry, které se však maligně nezvrhávají, je očkovací látka hrazena pouze částečně (SILGARD, doplatek 300,- Kč za 1 dávku, celkem asi 900,-Kč).

VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH SI OČKOVÁNÍ PLNĚ HRADÍ PACIENT, VČETNĚ ÚHRADY APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY.

 

  

 

CERVARIX -  očkovací látka chrání před sérotypy lidského papilomaviru typu 16 a 18, které způsobují asi 70% karcinomů děložního čípku. Navíc byla zjištěna zkřížená ochrana i proti dalším 3 typům HPV (31,33,45), které často také způsobují nádorové bujení, celková ochrana je tedy asi nad 82% (některé studie uvádějí až 93% ). Tato očkovací látka však nechrání před pohlavně přenosnými chorobami způsobenými lidskými papilomaviry (genitální bradavice – condylomata accuminata). Pokud je očkování započato po dovršení 13. roku věku a před dovršením 14. roku věku, je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V ostatních případech očkování včetně aplikace plně hradí pacient. DOPORUČUJI

 

SILGARD očkovací látka chrání před sérotypy 16,18,6,11.  Sérotypy 16 a 18 způsobují asi 70% karcinomů děložního čípku, které mohou pacientku vážně ohrozit na životě.  Sérotypy 6 a 11 způsobují nepříjemné pohlavně přenosné onemocnění (genitální bradavice = condylomata accuminata), které se však maligně nezvrhává. Zkřížená ochrana proti ostatním sérotypům papilomavirů nebyla dosud prokázána. Pokud je očkování započato po dovršení 13. roku věku a před dovršením 14. roku věku, je částečně hrazeno z veřejného zdravotniho pojištění, doplatek je asi 290,- Kč za 1 dávku, celkem tedy necelých 900,- Kč. V ostatních případech očkování (včetně aplikace) plně hradí pacient.

 

NA  OČKOVÁNÍ  PROTI  LIDSKÝM  PAPILOMAVIRŮM  JE NUTNÉ SE PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT.

Očkovací látka CERVARIX  je většinou trvale dostupná v mojí ordinaci skladem. 

Pokud zvolíte očkovací látku SILGARD, je nutné jí předem objednat  na jméno očkovaného pacienta. Před objednáním této očkovací látky požaduji písemné prohlášení zákonného zástupce  dívky, že si zvolil očkovaní s částečnou úhradou pacienta v hodnotě Kč 300,- za 1 dávku, kterou při aplikaci vakcíny zaplatí.

OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÝM PAPILOMAVIRŮM ROZHODNÉ NECHRÁNÍ PŘED OSTATNÍMI POHLAVNĚ  PŘENOSNÝMI NEMOCEMI A NENAHRAZUJE PRAVIDELNÉ GYNEKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ !!!


Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Kojetická 1021
277 11 Neratovice
315 682 641

Oblíbené odkazy