MUDr. Pavel MATRAS       

praktický lékař pro děti a dorost   

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ

V pátek 24.1. 2020 ukončuji poskytování zdravotních služeb praktického lékaře pro děti a dorost na Kojetické ulici 1021 v Neratovicích.

Současná telefonní linka 315 682 641 bude zrušena.

27.1. – 31.1. 2020      proběhne stěhování do nové ordinace

v Kostelci nad Labem, Neratovická 237.

27.1. a 28.1. 2020 zastupuje  MUDr. Jarmila Dvorská, Kojetická 1021, Neratovice, v ordinačních hodinách pro nemocné (pouze akutní ošetření).

Tel. MUDr. Dvorská: 315 68 47 71

Pondělí : 8,00 – 11,00 hod

Úterý : 10,00 – 12,00 hod.

Vzhledem k nedostupnosti zdravotní dokumentace nemůže MUDr.Dvorská vystavovat potvrzení o zdravotní způsobilosti k jakýmkoliv účelům.

29.1. – 31.1. 2020 není zastupování zajištěno.

( Přerušení poskytování zdravotních služeb na 3 dny  měsíčně  bez náhrady je smluvně umožněno zdravotními pojišťovnami.)

 OD 3.2.2020  BUDU POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PRAKTICKÉHO  LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST V ORDINACI  NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU V KOSTELCI NAD LABEM,

NERATOVICKÁ 237,  (bývalá ordinace MUDr. Hradcové).

Telefonický kontakt: 313 034 433 (platný od 3.2.2020)

Pokud se telefonnímu operátorovi nepodaří do této doby telefonní linku zajistit, bude na tomto místě uveden dočasný  náhradní kontakt na mobilní telefon.

ORDINAČNÍ  HODINY:

Pondělí: Nemocní bez objednání: 8,00 -11,00hod

                          Pouze objednaní: 7,00-8,00hod, 11,00-14,00hod.

Úterý : Nemocní bez objednání: 10,00 – 12,00 hod.

                       Pouze objednaní: 7,00-10,00 hod. 12,00 - 14,00 hod.

Středa: Nemocní bez objednání 15,00 -17,00 hod.

                                       Pouze objednaní 12,00 – 15,00 hod., 17,00 - 18,00 hod. ###

Čtvrtek: Nemocní bez objednání: 8,00 – 10,30hod.

                             Pouze objednaní: 7,00 -8,00 hod. , 10,30 -14,00 hod.

Pátek: Nemocní bez objednání: 9,00 – 12,00 hod. 

Pouze objednaní: 7,00 – 9,00 hod.

###  - ordinační doba v běžné  pracovní dny

V době celostátních prázdnin a v době zastupování jiného lékaře JE VE STŘEDU ORDINAČNÍ DOBA JINÁ:

Středa: Nemocní bez objednání: 8,00 -10,30 hod.

Pouze objednaní  - výhradně po předchozí domluvě.

Odpolední ordinace nebude poskytována.

Doporučujeme vždy před návštěvou ordinace ve středu navštívit www.pmatras.cz, záložka Aktuality.

Veškerá dovolená a zastupování jiného lékaře zde bude s předstihem vždy uveřejněno na www.pmatras.cz - aktuality

DŮRAZNĚ PROSÍME PACIENTY O DODRŽOVÁNÍ ORDINAČNÍCH HODIN.

Konec ordinační doby  je konec ordinace, nikoli doba,  do které může pacient přijít a bude ještě ošetřen.

Ošetření posledního pacienta  je 15 min. před skončením ordinační doby !

PŘIJÍMÁNÍ  NOVÝCH PACIENTŮ:

Všichni současně  registrovaní pacienti zůstávají mými klienty, změní se pouze místo poskytování zdravotních služeb  ( Kostelec nad Labem). Pokud nebudou ochotni do Kostelce nad Labem dojíždět, musí si najít jiného  lékaře, který jim bude lépe vyhovovat.

V SOUČASNÉ DOBĚ  MÁM DOSTEK VOLNÝCH MÍST  PRO PÉČI O DĚTI V KOSTELCI NAD LABEM !!!   V současné době jsem schopen přijmout  do péče asi 500-600 nových dětí. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu považuji zatím za spádovou oblast POUZE KOSTELEC NAD LABEM. Očekávám, že část  mých  současných klientů nebude ochotna do Kostelce n.L. dojíždět, pravděpodobně bude tedy asi volná kapacita ještě větší.

Myslím, že  současná volná kapacita je dostatečná a není důvod k panice.

Upozorňuji, že přijetí nového paciente je relativně administrativně a časově náročná záležitost.

Doufám, že pochopíte, že nemohu přijmout všechny zájemce najednou a ihned. Děkuji za pochopení.

Přijetí nového pacienta  znamená několik fází:

1) Musí se dostavit zákonný zastupce nezletilého pacienta a podepsat souhlas s registrací v mojí ordinaci. V první fázi mít s sebou dítě nemusí. Budou odebrány základní osobní údaje a kontakty.

Je potřeba  s sebou přinést:

a) kartičku zdravotní pojišťovny

b) zdravotní průkaz  dítěte ( sešítek, většinou se státním znakem)

c) kontakt na současného registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost ( ideálně celé jméno, adresa, telefon a  e-mail)

2) Následně si vyžádáme výpis ze zdravotní dokumentace  (  Nyní by již neměla být zasílána kompletní zdravotní dokumentace). Na toto má předchozí lékař 30 dní, bohužel to bývá i déle.

3) Po obdržení zdravotní dokumentace  budete pozváni i  s dítětem ke vstupní lékařské prohlídce, doprovod zákonného zástupce je nutný.

Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu  a relativní administrativní náročnosti  bude každý týden, resp. měsíc,  možno přijmout pouze určitý počet pacientů.

Pro přijímání bude zpočátku vyhrazena doba k přijímání nových pacientů. Pondělí 7,30- 8,00hod a úterý 12,00-13,00hod.  Na tuto dobu je nutné se předem telefonicky objednat u zdravotní sestry.

Důrazně upozorňuji , že dokud  nebudu mít k dispozici zdravotní dokumentaci pacienta a nebude provedena vstupní lékařská prohlídka, NELZE  VYSTAVIT POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI   K  JAKÝMKOLIV ÚČELŮM. 

Velice bych zvážil naléhání na registraci u dětí a dospívajících, kteří budou v brzké době potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti  - v současné době se jedná především o přihlášky ke studiu na střední škole a učilišti (ročníky nar. 2004, 2005), event. řidičský průkaz,  nebo hodlají jet na jaře či v létě na jakoukoliv kolektivní akci. Asi by bylo vhodnější, aby toto potvrzení vystavil ještě stávající lékař.

Opakuji, že jakékoliv potvrzení o zdravotní způsobilosti nejsem oprávněn vystavit bez zdravotní dokumentace  a vstupní zdravotní prohlídky.

HLAVNÍ  NÁPLNÍ LÉKAŘE   A  JEHO  ZDRAVOTNÍ  SESTRY  JE POSKYTOVÁNÍ   ZDRAVOTNÍCH   SLUŽEB, NIKOLIV  TELEFONOVÁNÍ .   NEŽ  VYTOČÍTE  NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO, ZVAŽTE, PROSÍM, NENALEZNETE-LI  POŽADOVANÉ  INFORMACE NA www.pmatras.cz

ČÍM  VÍCE BUDEME TELEFONOVAT, TÍM DÉLE  BUDETE ČEKAT.


  Kontakt

  MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
  Kojetická 1021
  277 11 Neratovice
  315 682 641

  Oblíbené odkazy