MUDr. Pavel MATRAS       

  praktický lékař pro děti a dorost   

 • ordinace praktického lékaře poskytující zdravotnickou péči dětem od narození až do dovršení 19 let věku
 • využívání nových diagnostických a léčebných postupů
 • účelné používání léčiv

ORDINAČNÍ   HODINY

 

ODBĚRY

NEMOCNÍ

POUZE   OBJEDNANÍ

Pondělí

7,00 – 8,00

8,00 – 11,00

11,00 – 13,00

Úterý

7,00 – 8,00

10,00 – 12,00

8,00 – 10,00

Středa

7,00 – 8,00

8,00 – 11,00 / 15,00 – 17,00

11,00 – 13,00

Čtvrtek

7,00 – 8,00

8,00 – 11,00

11,00 – 13,00

Pátek

7,00 – 8,00

9,00 – 12,00

8,00 – 9,00

 

 SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ  POJIŠŤOVNY:

 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  ( www.vzp.cz )
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (www.vozp.cz)
 • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ( www.ozp.cz)
 • 209 – Zdravotní pojišťovna Škoda (www.zpskoda.cz)
 • 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (www.zpmvcr.cz)
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (www.cpzp.cz)

 

 PROSÍME  O   DODRŽOVÁNÍ  ORDINAČNÍCH   HODIN !

 • Ordinační hodiny pro "NEMOCNÉ" jsou určeny pro všechny akutně nemocné pacienty bez objednání,  k řešení drobných problémů, vystavování potvrzení apod.
 • Ordinační hodiny " POUZE PRO OBJEDNANÉ" jsou určeny pouze pro pacienty, kteří se předem objednali. Tato  ordinační doba je vyhrazena především pro preventivní prohlídky, očkování  a  pacienty  s dlouhodobými obtížemi.  Objednací doba může být i několik týdnů ! 
 • Mimo ordinační dobu pro "NEMOCNÉ" bude bez objednání poskytnuta pouze "NUTNÁ  A NEODKLADNÁ  PÉČE" , t.j. poskytnutí první pomocí a přednemocniční péče, rozhodně nebudou řešeny déletrvající obtíže.

Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Kojetická 1021
277 11 Neratovice
315 682 641

Oblíbené odkazy