MUDr. Pavel MATRAS       

praktický lékař pro děti a dorost

31.1.2020  jsem ukončil poskytování zdravotních služeb praktického lékaře pro děti a dorost na Kojetické ulici 1021 v Neratovicích.

Telefonní linka 315 682 641 byla zrušena.

OD 3.2.2020  POSKYTUJI  ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

PRAKTICKÉHO  LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

V ORDINACI  NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU V KOSTELCI NAD LABEM,

NERATOVICKÁ 237,  (bývalá ordinace MUDr. Hradcové).

Tel.: 313 034 433

ORDINAČNÍ  HODINY

 

NEMOCNÍ

(BEZ OBJEDNÁNÍ)

POUZE  OBJEDNANÍ

Pondělí

8,00-11,00 h.

 7,00–8,00 h.,11,00-14,00 h.

Úterý

10,00-12,00 h.

7,00–10,00 h., 12,00-14,00 h.

 

Středa

15,00-17,00 h. 12,00–15,00 h.,17,00-18,00 h.  

8,00-10,30 h.

( o prázdninách a  při zástupu)

o prázdninách a při zástupu pouze po předchozím objednání,

odpolední ordinace odpadá

Čtvrtek

8,00–10,30 h.

7,00–8,00 h.,10,30-14,00 h.

Pátek

9,00-12,00 h.

7,00–9,00 h.

 

 

Doporučujeme vždy před návštěvou ordinace ve středu navštívit www.pmatras.cz, záložka Aktuality.

Veškerá dovolená a zastupování jiného lékaře zde bude s předstihem vždy uveřejněno na www.pmatras.cz – záložka Aktuality.

DŮRAZNĚ PROSÍME PACIENTY O DODRŽOVÁNÍ ORDINAČNÍCH HODIN.

Konec ordinační doby je konec ordinace, nikoli doba, do které může pacient přijít a bude ještě ošetřen.

 PROVOZNÍ  DOBA JE SHODNÁ  S ORDINAČNÍMI  HODINAMI

POSLEDNÍ  PACIENT 15 MINUT PŘED  KONCEM  ORDINAČNÍ DOBY

PŘIJÍMÁNÍ  NOVÝCH PACIENTŮ:

Všichni současně  registrovaní pacienti zůstávají mými klienty, změní se pouze místo poskytování zdravotních služeb  ( Kostelec nad Labem). Pokud nebudou ochotni do Kostelce nad Labem dojíždět, musí si najít jiného  lékaře, který jim bude lépe vyhovovat.

V SOUČASNÉ DOBĚ  MÁME  VOLNÁ  MÍSTA  PRO PÉČI O DĚTI V KOSTELCI NAD LABEM !!!    Vzhledem k očekávanému velkému zájmu považuji zatím za spádovou oblast POUZE KOSTELEC NAD LABEM  A JIŘICE.

Upozorňuji, že přijetí nového paciente je relativně administrativně a časově náročná záležitost.

Doufám, že pochopíte, že nemohu přijmout všechny zájemce najednou a ihned. Děkuji za pochopení.

Přijetí nového pacienta  znamená několik fází:

1) Musí se dostavit zákonný zastupce nezletilého pacienta a podepsat souhlas s registrací v mojí ordinaci. V první fázi mít s sebou dítě nemusí. Budou odebrány základní osobní údaje a kontakty.

Je potřeba  s sebou přinést:

a) kartičku zdravotní pojišťovny

b) zdravotní průkaz  dítěte ( sešítek, většinou se státním znakem)

c) kontakt na současného registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost ( ideálně celé jméno, adresa, telefon a  e-mail)

2) Následně si vyžádáme výpis ze zdravotní dokumentace  (  Nyní by již neměla být zasílána kompletní zdravotní dokumentace). Na toto má předchozí lékař 30 dní, bohužel to bývá i déle.

3) Po obdržení zdravotní dokumentace  budete pozváni i  s dítětem ke vstupní lékařské prohlídce, doprovod zákonného zástupce je nutný.

Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu  a relativní administrativní náročnosti  bude každý týden, resp. měsíc,  možno přijmout pouze určitý počet pacientů.

Pro přijímání bude zpočátku vyhrazena doba k přijímání nových klientů. Pondělí 7,30- 8,00hod a úterý 12,00-13,00hod.  Na tuto dobu je nutné se předem telefonicky objednat u zdravotní sestry. V současné době je již doba na objednání několik týdnů. Přednostně přijímáme pouze pacienty, kteří dosud žádného dětského praktického lékaře nemají a zdravotní péči u nich nelze odložit, t.j. především novorozence.

Důrazně upozorňuji , že dokud  nebudu mít k dispozici zdravotní dokumentaci pacienta a nebude provedena vstupní lékařská prohlídka, NELZE  VYSTAVIT POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI   K  JAKÝMKOLIV ÚČELŮM. 

Velice bych zvážil naléhání na registraci u dětí a dospívajících, kteří budou v brzké době potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti  - v současné době se jedná především o přihlášky ke studiu na střední škole a učilišti (ročníky nar. 2004, 2005), event. řidičský průkaz,  nebo hodlají jet na jaře či v létě na jakoukoliv kolektivní akci. Asi by bylo vhodnější, aby toto potvrzení vystavil ještě stávající lékař.

Opakuji, že jakékoliv potvrzení o zdravotní způsobilosti nejsem oprávněn vystavit bez zdravotní dokumentace  a vstupní zdravotní prohlídky.

HLAVNÍ  NÁPLNÍ LÉKAŘE   A  JEHO  ZDRAVOTNÍ  SESTRY  JE POSKYTOVÁNÍ   ZDRAVOTNÍCH   SLUŽEB, NIKOLIV  TELEFONOVÁNÍ .   NEŽ  VYTOČÍTE  NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO, ZVAŽTE, PROSÍM, NENALEZNETE-LI  POŽADOVANÉ  INFORMACE NA www.pmatras.cz

ČÍM  VÍCE BUDEME TELEFONOVAT, TÍM DÉLE  BUDETE ČEKAT.


  Kontakt

  MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
  Neratovická 237
  277 13 Kostelec nad Labem
  313 034 433

  Oblíbené odkazy